Notariusz

Notariusz

Biuro EnterDOM Nieruchomości i Kredyty współpracuje z prawnikami oraz z notariuszami, którzy czuwają nad tym, aby całość transakcji została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.