Blog

Informacje

  1. Administratorem danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Użytkowników jest Aneta Czopko działająca pod firmą EnterDOM Nieruchomości i Kredyty Aneta Czopko z siedzibą w Krapkowicach 47-300, przy ul. Rybackiej 11, e-mail: biuro@enterdom.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO i/lub udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Udzielona zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez wysłanie wiadomości poprzez portal facebook lub e-mail na adres: biuro@enterdom.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane za pośrednictwem portalu facebook pytanie w formie wskazanej przez Panią/Pana w wiadomości.
  4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą agentom i pośrednikom zatrudnionym przez Administratora bądź z nim współpracującym, którzy odpowiedzialni są za kontakt z Klientem. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy oferującej usługi hostingowe, firm informatycznych – działające w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Do danych dostęp ma także firma hostingowa oraz informatyczna – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Do danych osobowych może mieć dostęp także firma hostingowa i informatyczna na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
  6. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
Więcej

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Więcej

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Więcej