Rodo

Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aneta Czopko działająca pod firmą EnterDOM Nieruchomości i Kredyty Aneta Czopko z siedzibą w Krapkowicach 47-300, przy ul. Rybackiej 11,(„Administrator”).

Jako Administrator dbam o to by przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe były bezpieczne, dlatego pobrane dane zachowuję w ścisłej poufności i przetwarzam zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Czuję się jednak w obowiązku wyjaśnić jakie dane i po co są one gromadzone oraz w jaki sposób są przetwarzane.

2. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:

– listownie na adres: 47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 11

– za pośrednictwem e-mail: biuro@enterdom.pl                

– telefonicznie: 509 609 293

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– zawartej umowy pośrednictwa bądź wymiany z Panią/Panem informacji w celu zawarcia umowy pośrednictwa – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

– zgody na udzielenie odpowiedzi na wskazane w formularzu kontaktowym pytanie; na marketing bezpośredni produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych; na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych; na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; na przekazanie danych kontaktowych doradcy kredytowemu; na przekazanie oferty nieruchomości innym pośrednikom, notariuszom – w celu realizacji czynności objętych zgodą – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

– przepisów prawa (prowadzenie rachunkowości), prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele archiwalne, dowodowe, oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów)) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych wymaganych w formularzach kontaktowych bądź w formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie lub podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.

5. Dane wynikające z umowy pośrednictwa przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

6. Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz (tj. biuro rachunkowe, usługi IT i wsparcia technicznego, dostawcy usług hostingowych, dostawcy oprogramowania) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji – na podstawie zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane mogą być przekazywane pośrednikom kredytowym, agentom i pośrednikom zatrudnionym, współpracującym z Administratorem, rzeczoznawcom, geodetom, notariuszom, bankom, deweloperom, – na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją bądź w celu marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody –  automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

10. Na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie i podobnych do zbierania i przetwarzania danych. Dzięki plikom cookies strona działa prawidłowo oraz przyśpiesza działanie witryny dzięki zapamiętanym preferencjom użytkownika. Jeżeli jednak, chcemy zrezygnować z odbierania plików cookies (co może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony www) prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją bądź zapoznanie się z instrukcją danej przeglądarki.

Więcej na temat plików cookie oraz jak je kontrolować, usuwać należy wejść na stronę aboutcookies.org.

11. Na naszych stronach są wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi. Przy korzystaniu z wtyczek np. Facebook ?Lubię to? mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Prosimy pamiętać, że otwierając linki, które przenoszą Państwa na strony internetowe podmiotów trzecich, podlegają Państwo ich polityce prywatności.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatności poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.