Informacje

Informacje

  1. Administratorem danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Użytkowników jest Aneta Czopko działająca pod firmą EnterDOM Nieruchomości i Kredyty Aneta Czopko z siedzibą w Krapkowicach 47-300, przy ul. Rybackiej 11, e-mail: biuro@enterdom.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO i/lub udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Udzielona zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez wysłanie wiadomości poprzez portal facebook lub e-mail na adres: biuro@enterdom.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane za pośrednictwem portalu facebook pytanie w formie wskazanej przez Panią/Pana w wiadomości.
  4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą agentom i pośrednikom zatrudnionym przez Administratora bądź z nim współpracującym, którzy odpowiedzialni są za kontakt z Klientem. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy oferującej usługi hostingowe, firm informatycznych – działające w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Do danych dostęp ma także firma hostingowa oraz informatyczna – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Do danych osobowych może mieć dostęp także firma hostingowa i informatyczna na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
  6. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.